Mou-te amb energia

Una recent enquesta realitzada pel Parlament Europeu (enllaç en castellà) conclou que per als ciutadans residents a Europa, el canvi climàtic és un dels tres problemes més greus del continent (enllaç en castellà). A priori, dins la societat civil sembla existir un ampli consens sobre la necessitat de substituir les energies fòssils.

En aquest sentit, el mitjà de transport que escollim per a desplaçar-nos pot contribuir notablement a reduir la contaminació i establir una relació més sostenible amb el nostre entorn.

Bicicleta

La bicicleta és un dels mitjans de transport més eficients que existeix. Amb la mateixa energia que es necessita per caminar podem recorrer en terreny pla una distància tres cops més gran.

És evident que no tothom, i no sempre, pot utilitzar la bicicleta per a desplaçar-se. Però també cal trencar el tòpic que associa la bicicleta únicament amb nens i adolescents, i que restringeix la seva utilitat al medi rural.

Així ho demostren les iniciatives de lloguer públic de bicicletes. Com a mitjà de transport cotidià, la bicicleta està demostrant la seva utilitat i eficiència energètica. A Barcelona, durant l’any 2008 els 181.000 usuaris abonats a Bicing s’han estalviat 1,3 milions de viatges en metro. En conjunt, els usuaris del lloguer públic de bicicletes han recorregut 33,2 milions de kilómetres que d’haver-se fet en cotxe suposarien 5.136 tonelades de CO2.

L’èxit de Bicing s’ampliarà en 2010 a l’àrea metropolina de la capital catalana. També Girona ha anunciat que posarà en marxa un sistema de lloguer públic de bicis anomenat Girocleta.

Per altra banda recentment Andalucía ha fet oficial la posta en marxa de 24 sistemes públics a tota la comunitat (Málaga, Almería, Córdoba o Huelva entre d’altres), que s’afegeixen a l’èxit de Sevici (enllaç en castellà) a la ciutat de Sevilla, en conjunt comptaran amb més de 1890 bicicletes que suposaran un estalvi aproximat de 1.055.349 litres de benzina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *