No malgastis, aprofita l’aigua de pluja!

Durant els últims anys, molt s’ha parlat de la necessitat d’estalviar aigua. És un bé escàs que cal mantenir i que corre perill a causa de problemes d’avastiment, zones cada vegada més seques, contaminació… amb un augment considerable del preu de l’aigua potable. Però podem fer moltes coses per tal d’estalviar l’aigua. A banda de gastar només el necessari, sabies que podem utilitzar l’aigua de pluja?

L’aigua que ve directamente del cel és rica, bona i sana per a diversos usos no potables. No té contaminants químics, com el clor, la calç o sals, és clara i sense olors, bacteris o altres substàncies. L’aigua de pluja és dolça i està a temperatura ambient.

Per a què la podem utilitzar?
Totes aquestes característiques fan que sigui ideal per a regar les plantes i el jardí, ja que té el contingut d’oxigen adequat per les plantes. Hem de pensar que l’aigua de l’aixeta porta clor i altres agents contaminants.

Amb l’aigua de pluja també podem rentar el cotxe i altres objectes i, a més d’estalviar, la nostra factura de l’aigua serà molt més baixa. També es pot fer servir per a ús del WC, ja que ajuda a complementar el circuit d’aigües grises; per la roba de la rentadora, per netejar la llar

Sistemes
Una idea comuna és agafar una galleda en un punt on es concentri l’aigua de pluja, tot i que el contingut serà força escàs. Un dels sistemes més fàcil que ja s’utilitzaba fa anys pels pagesos a l’hora de regar l’hort és aprofitar l’aigua de pluja directament de les taulades i terrasses. L’aigua ha de passar per una canalització o tub que ficarem d’una manera senzilla sota la teulada, segueix per un filtre i s’emmagatzema en un contenidor.

Altres tipus, una mica més sofisticats, incorporen dipòsits soterrats amb contenidors de fins a 6.500 litres, que cal instal·lar. En aquest cas, l’aigua es manté perfectament en bombes i sistemes de vàlvules sense passar per cap tractament.

Beneficis

Amb l’aigua de pluja estalviem un 50% el cost de la factura total de l’aigua, preservem el medi ambient, obtenim aigua de més qualitat, pura i sens calç que reutilizem per a molts usos i també evitem depurar una gran quantitat d’aigua neta.

Vols saber més? Per a més informació:
Sàpigues per a què serveix l’aigua de pluja o quins són els sistemes que podem instal·lar per la seva recuperació.

6 thoughts on “No malgastis, aprofita l’aigua de pluja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *