Estalvi en il·luminació: bombetes de baix consum i Leds

Sovint pensem en com estalviar i introduir materials que no afectin al medi ambient. En matèria d’il·luminació són moltes les coses que podem fer a casa per tal de gastar molt menys, doncs des de fa uns anys les bombetes de baix consum van ser substituides per les normals que consumien més.

I d’aquesta s’està passant directament a les llums Leds, tota una revolució que marcarà el nostre futur per aportar millors avantatges.

Bombetes de baix consum o fluorescents. En pocs anys, les tradicionals bombetes incandescents tradicionals han deixant d’utilitzar-se per a incorporar les de baix consum que es caracteritzen pel seu alt rendiment i s’utilitzen sobretot a les cases o a llocs on es necessita llum quasi bé tot el dia.

Una bombeta de baix consum de 20 W equival a una làmpada incandescent de 100 W i proporciona la mateixa llum i recuperació del cost en menys d’un any, doncs segons Gencat, gasten 5 vegades menys i duren 10 vegades més, amb un estalvi d’un 70% en el cost final de la factura de la llum.

Les llums fluorescents tenen 0,3 mil·ligrams o menys de mercuri, i la concentració mitja de mercuri en el vidre no excedeix els 1mg/Kg, sent sempre més ecològic que les bombets tradicionals. El vidre de la bombeta pot ser reciclat per la fabricació de productes, com ara per aplicació no alimentària.

Llums Led… el futur? Tot i que encara el seu ús és institucional o per a grans edificis, aquest tipus de llum, on les seves sigles volen dir díode emissor de llum, s’incorporaran poc a poc a tots els sectors. Ara el seu cost és força elevat, però hi ha forces diferències amb les bombetes fluorescents: forta eficiència energètica, menys dissipació d’energia en forma de calor i un estalvi energètic del 80%. A més, ofereixen menys risc per al medi ambient, al no tenir mercuri ni gasos nocius.

La Unió Europea vol ampliar el nombre de tecnologia LED durant 2012. Per això, actualment hi ha diverses iniciatives, com la de Centre Tecnològic LEITAT, on s’investiga per a que, a més de reduir-ne el cost, es cerqui una bombeta LED amb major eficiència energètica i de molta més qualitat que les actuals.

Com estalviar més energia gràcies a la il·luminació? tots podem fer altres accions per tal de guanyar energia, com ara:

– Aprofitar la llum natural al màxim, és la més ecològica.

– Pintar les pareds de les habitacions interiors de colors clars per a que es vegin amb més llum.

– Tancar les llums quan no sigui necessari.

– Netejar regularment les fonts de llum per a que durin més.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *