Reciclem: Què fer amb les piles gastades?

Sovint no som conscients de la quantitat d’aparells que tenim a casa i que funcionen amb piles o bateries. Una vegada gastades, hi ha qui les deixa a un racó i qui les tira a la deixalla general, essent contraproduent pel medi ambient. T’ensenyem a reciclar d’una manera correcte.

El fet que les piles no es puguin barrejar amb altres materials és simple. Contenen metalls perillosos per a la salut de la natura, com ara el mercuri, el plom o el liti, que poden contaminar el medi ambient si no les llencem al lloc indicat. Per exemple, una pila amb mercuri pot arribar a contaminar 600.000 litres d’aigua.

On les tirem?

L’Agència de Residus de Catalunya és la responsable de la gestió dels residus a la comunitat i estableix que s’han de lliurar als punts de recollida selectiva o bé dipositar-los als contenidors que hi ha a diferents llocs, com ara supermercats, centres comerials o certes botigues.

A Catalunya, un dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG’s) autoritzats és la Fundació Ecopiles (enllaç en castellà), nascuda al 2000, que presenta un mapa de punts de collida de tota Espanya (enllaç en catellà) per a que trobis el més proper a casa teva.

Aquests punts es troben, principalment, a centres educatius, centres públics, comerços i punts nets. Així, hi ha 25.000 contenidors repartits per diferents punts de recollida de la Península que fan possible la recollida i reciclatge de les piles i bateries.

Recuperació

Segons l’Agència, els tractaments de reciclatge de les piles permeten recuperar una part dels metalls que contenen per tal de reintroduir-los novament en el cicle productiu. També ajuden a les funcions de disposició del rebuig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *