Tag Archives: Contenidors

Vols saber si recicles correctament?

La protecció del medi ambient s’està convertint poc a poc en una prioritat, i sovint en una urgència, en diversos àmbits de la vida quotidiana. Exemples n’hi ha molts. Fa només unes setmanes una gran cadena d’hipermercats va retirar les bosses de plàstic de la compra per substituir-les per bosses d’altres materials reciclables. En un altre àmbit molt diferent, en l’esport tenim l’exemple de Tokyo que presentava candidatura olímpica amb la premissa d’organitzar els jocs més nets i sostenibles de la història. I podríem continuar parlant de cotxes elèctrics i energies renovables, de l’eco-turisme i l’extensió dels distintius de garantia de qualitat ambiental, etc.

Però com està responent la ciutadania davant els nous reptes que planteja la sostenibilitat ambiental? Doncs en l’àmbit privat les pràctiques de reciclatge s’han generalitzat bastant en els darrers anys. Malgrat tot, no tot el que arriba als contenidors és apte per al reciclatge: en els contenidors grocs es llença un 25% de residus que haurien d’haver-se reciclat per una altre via. Vols saber si recicles correctament? Des de Toprural et donem un cop de mà amb els contenidors i els materials més habituals.

Contenidors de reciclatge

  • Contenidors grocs:

Llaunes de llautó i alumini: el seu procés de producció és molt costós i contaminant. Del seu reciclatge es produeixen altres llaunes i recipients ja que són 100% reciclables. Plàstics: són produïts a partir de petroli, un recurs limitat i molt contaminant. Cal reutilitzar-ho o reciclar-ho sempre. Bricks: bàsicament són una combinació de plàstics i alumini, i per tant ho llençarem al mateix contenidor.

Què NO hi llencem als contenidors grocs? Matèria orgànica, envasos de vidre, paper i cartró, juguets, electrodomèstics, biberons, guants de goma, utensilis de cuina, caixes de fruita, cubells de plàstic o piles.

  • Contenidors Verds:

Vidre: és un material fàcilment reciclable però no es descomposa. Sovint és la causa de greus incendis forestals.

Què NO hi llencem als contenidors verds? Bombetes, miralls, tubs fluorescents o vidres d’una finestra. Cal dur-los fins a un Punt Net.

  • Contenidors blaus:

Paper i cartró: malgrat la legislació vigent són causants de la deforestació dels boscos. En reciclar el paper s’estalvia entre el 30 i 50% d’energia en el seu procés de producció.

Què NO hi llencem als contenidors blaus? Bricks, bolquers, papers bruts o encerats, metal·litzats o plastificats

  • Altres contenidors especials:

Piles: són especialment tòxiques degut al mercuri, cadmi i liti que contenen. Són una de les principals fonts de contaminació dels rius. Cal llençar-les en els contenidors de gestió municipal i usar sempre que sigui possible piles recarregables o baixes en mercuri i cadmi. Oli: fa malbé les clavegueres i contamina l’aigua. Es pot filtrar per a reutilitzar-lo, fer-ne sabó o llençar-ho en contenidors especials que sovint trobaràs als mercats municipals. Medicaments: tenen data de caducitat i per tant són especialment perillosos també per la salut. A la teva farmàcia habitual recolliran els teus medicaments caducats o que no facis servir.

Si encara no ho tens del tot clar, l’Agència de Residus de Catalunya et proposa practicar online amb el Joc del Reciclatge.

Més informació en el blog Aquí reciclem.