Tag Archives: Desenvolupament sostenible

Aprovada l’estratègia per al desenvolupament sostenible a Catalunya

Aquest 31 d’agost de 2010 ha estat aprovada l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, (arxiu Pdf, 1,93 MB), que marcarà les bases per establir una millora del medi ambient, seguint les diverses lleis i normatives europees.

Aquest nou document és el full de ruta que marca els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de major sosteniblitat en l’horitzó del 2026. Reciclar, establir una economia ecoeficient, de baix contingut en carboni, entre d’altres, minimitza els impactes sobre el medi.

Catalunya
ha de seguir sent una societat compromesa amb el medi ambient. Per això aquesta estratègia fixa les línies per garantir la transició cap a una economia segura i ecoeficient. Entre els objectius a assolir hi destaquen:

Internalització dels costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i de la biodiversitat.
Restauració dels efectes ocasionats pels impactes ambientals.
Recuperació del capital natural i la seva funcionalitat.
Integració horitzontal i vertical entre les polítiques i els nivells de govern.

Pel que fa a la preservació dels boscos, el repte principal és reduir l’impacte de l’expansió dels equipaments turístics, sobretot la degradació de les zones adjacents, especialment a les zones costaneres i àrees de muntanya. Aquest apartat engloba l’ús sostenible dels espais naturals protegits, on en aquest nova estratègia la conservació del paisatge i del patrimoni és vital. Això passa per garantir activitats de lleure sense detriment de l’entorn.

Però com sempre res d’aquestes bases es poden cumplir si tots nosaltres no apliquem accions per tal de preservar el medi ambient, doncs és el lloc on hi vivim, hi respirem i que perdura per sempre.

Desenvolupament sostenible als pobles

Els problemes derivats del canvi climàtic són àmpliament reportats als diferents mitjans de comunicació. Ben al contrari, sovint es troben a faltar notícies sobre les pràctiques encaminades cap a la sostenibilitat ambiental.

Des de fa pràcticament una dècada, l’Agenda 21 (enllaç en castellà) tracta de posar remei al canvi climàtic des dels municipis i ciutats. Es tracta d’una iniciativa sorgida de la Cimera de la Terra (enllaç en castellà) celebrada l’any 1992 a Rio de Janeiro, des d’on també es van iniciar les converses per a reduir les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, concloses més tard a Kyoto.

L’Agenda 21 busca el compromís local cap al desenvolupament sostenible, introduïnt la gestió ambiental en els diferents àmbits de la gestió municipal.

A Catalunya, la Diputació de Barcelona promou la implantació de les agendes 21 locals en els municipis. Com també ho fa des de pràcticament una dècada la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Entre algunes de les activitats que la Diputació de Barcelona organitza, hi ha unes jornades sobre com introduir criteris ambientals en la reglamentació local. Naturalment, des dels pobles també es pot contribuir al desenvolupament sostenible. I tu ¿què en penses?