Tag Archives: greepeace

Segueixes les tres erres del bricolatge ecològic?

La preservació del Planeta es converteix en quelcom prioritari per a que tots visquem en un món millor. Per aquest motiu, es va definir, a Japó l’any 2002, la idea de les 3 erres en sostenibilitat (enllaç en anglès), com a mesura per establir una societat orientada al reciclatge. Aquestes tres erres són, principalment: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Si les complim, garantim una millora del medi ambient. Amb un gest, tenim molt guanyat.

Reduir: Acabem o eliminem el consum excessiu de productes per minimitzar el nostre impacte. A casa, podem reduir el consum d’energia, aigua i llum, desendollant els aparells electrònics quan no els necessitem.

Reutilitzar: Utilitzem de nou un producte o objecte en la seva funció original, sense que pateixi cap variació. És a dir, es basa en allargar des del seu disseny fins al seu ús la vida útil dels materials. Podem fer moltes accions, com omplir les ampolles d’aigua o utilitzar el paper per dues cares.

Reciclar: Potser és una de la que més estem sentint parlar. Usar els materials diverses vegades per fer nous productes, amb la reducció i d’utilització de noves matèries primeres. Segons la RAE (enllaç en castellà), es tracta de sotmetre un material usat a un procés perquè es pugui tornar a utilitzar. Podem reciclar les bosses de la compra per a diferents usos i, per descomptat, reciclar cartró, vidre, metall, plàstic…

La idea de les 3 erres es va popularitzar gràcies a l’organització ecologista Greenpeace (enllaç en castellà), que ha afegit erres, com per repensar, reestructurar i redistribuir. Segons Greenpeace, hem de repensar la nostra manera de vida, les nostres necessitats bàsiques per a diferenciar-les de les prescindibles. També reestructurar el sistema econòmic perquè, en lloc de produir béns superflus, es concentri en la satisfacció de les necessitats de tots, i redistribuir per repartir els béns entre tots els habitants del Planeta.

Recorda que viure en un món millor depèn de tu, ja que amb aquestes accions aconseguim reduir energia, aigua i matèries primeres, estalviem diners i temps, i reduïm l’impacte de productes que contaminen la natura.