Tag Archives: reciclar

Reciclem: Què fer amb les piles gastades?

Sovint no som conscients de la quantitat d’aparells que tenim a casa i que funcionen amb piles o bateries. Una vegada gastades, hi ha qui les deixa a un racó i qui les tira a la deixalla general, essent contraproduent pel medi ambient. T’ensenyem a reciclar d’una manera correcte.

El fet que les piles no es puguin barrejar amb altres materials és simple. Contenen metalls perillosos per a la salut de la natura, com ara el mercuri, el plom o el liti, que poden contaminar el medi ambient si no les llencem al lloc indicat. Per exemple, una pila amb mercuri pot arribar a contaminar 600.000 litres d’aigua.

On les tirem?

L’Agència de Residus de Catalunya és la responsable de la gestió dels residus a la comunitat i estableix que s’han de lliurar als punts de recollida selectiva o bé dipositar-los als contenidors que hi ha a diferents llocs, com ara supermercats, centres comerials o certes botigues.

A Catalunya, un dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG’s) autoritzats és la Fundació Ecopiles (enllaç en castellà), nascuda al 2000, que presenta un mapa de punts de collida de tota Espanya (enllaç en catellà) per a que trobis el més proper a casa teva.

Aquests punts es troben, principalment, a centres educatius, centres públics, comerços i punts nets. Així, hi ha 25.000 contenidors repartits per diferents punts de recollida de la Península que fan possible la recollida i reciclatge de les piles i bateries.

Recuperació

Segons l’Agència, els tractaments de reciclatge de les piles permeten recuperar una part dels metalls que contenen per tal de reintroduir-los novament en el cicle productiu. També ajuden a les funcions de disposició del rebuig.

Segueixes les tres erres del bricolatge ecològic?

La preservació del Planeta es converteix en quelcom prioritari per a que tots visquem en un món millor. Per aquest motiu, es va definir, a Japó l’any 2002, la idea de les 3 erres en sostenibilitat (enllaç en anglès), com a mesura per establir una societat orientada al reciclatge. Aquestes tres erres són, principalment: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Si les complim, garantim una millora del medi ambient. Amb un gest, tenim molt guanyat.

Reduir: Acabem o eliminem el consum excessiu de productes per minimitzar el nostre impacte. A casa, podem reduir el consum d’energia, aigua i llum, desendollant els aparells electrònics quan no els necessitem.

Reutilitzar: Utilitzem de nou un producte o objecte en la seva funció original, sense que pateixi cap variació. És a dir, es basa en allargar des del seu disseny fins al seu ús la vida útil dels materials. Podem fer moltes accions, com omplir les ampolles d’aigua o utilitzar el paper per dues cares.

Reciclar: Potser és una de la que més estem sentint parlar. Usar els materials diverses vegades per fer nous productes, amb la reducció i d’utilització de noves matèries primeres. Segons la RAE (enllaç en castellà), es tracta de sotmetre un material usat a un procés perquè es pugui tornar a utilitzar. Podem reciclar les bosses de la compra per a diferents usos i, per descomptat, reciclar cartró, vidre, metall, plàstic…

La idea de les 3 erres es va popularitzar gràcies a l’organització ecologista Greenpeace (enllaç en castellà), que ha afegit erres, com per repensar, reestructurar i redistribuir. Segons Greenpeace, hem de repensar la nostra manera de vida, les nostres necessitats bàsiques per a diferenciar-les de les prescindibles. També reestructurar el sistema econòmic perquè, en lloc de produir béns superflus, es concentri en la satisfacció de les necessitats de tots, i redistribuir per repartir els béns entre tots els habitants del Planeta.

Recorda que viure en un món millor depèn de tu, ja que amb aquestes accions aconseguim reduir energia, aigua i matèries primeres, estalviem diners i temps, i reduïm l’impacte de productes que contaminen la natura.