Tag Archives: Responsable

Comportament responsable per evitar incendis

Ja arriba l’estiu i malauradament cal recordar els perills del foc a la muntanya. Any rera any milers d’hectàrees de bosc són consumides per incendis causats pel l’activitat humana. Incendis que es podrien haver evitat amb un comportament responsable. El temps de regeneració d’un bosc incendiat pot arribar als 50 anys. Així doncs cal pensar que cada incendi ens priva de gaudir de la natura a nosaltres mateixos i a les generacions futures.

Incendi

Per tant avui, volem recordar que cal un comportament responsable per evitar incendis al bosc. Algunes de les mesures que cal recordar en tot moment són:

» A Catalunya està prohibit fer foc a menys de 500 metres d’una zona forestal. Per tant, si pensem anar a la muntanya oblidem-nos de fer foc. A tothom ens entra fam amb una bona sortida a la muntanya, doncs aquí trobarem treinta idees per menjar al bosc sense fer foc.

» Molts incendis s’inicien als marges de les carreteres o de senders senyalitzats. Molts fumadors tenen el mal costum de llençar les burilles dels cigarrets a terra. D’entrada cal dir que és molt més saludable no fumar a la muntanya, ni enlloc. Però si ho fem cal pensar en les possibles conseqüències. Després de setmanes sense pluja, amb el sòl sec i a més de treinta graus de temperatura, una burilla de cigarret pot ser tan perillosa com un llumí encès.

» Cal gestionar correctament els residus que generem. El bosc no és una deixalleria. Les escombraries generades durant una sortida a la muntanya les haurem de dur amb nosaltres i abocar-les en el contenidor més adient. Les deixalles no només embruten els boscos, també poden ser l’origen d’un foc que es podria haver evitat.

Sens dubte cal cuidar els nostres boscos. Amb un comportament responsable avui, garantitzem que les següents generacions també podran gaudir de la natura i la muntanya.